Ανακοινώσεις - ���������������� ��������������������������

 17 Μαρ 2023 13:25 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Αλλαγή αίθουσας για το μάθημα Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού

Λόιγω προβλήματος με τον υπολογιστή του ΑΜΦ, το σημερινό μάθημα Προηγμένα Θέματα Προγραματισμού θα γίνει στην Α1


...Προβολή
 7 Μαρ 2023 11:31 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Διαμόρφωση της ύλης στα μαθήματα Βϊοπληροφορική, Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού, Προγραμματισμός Δικτύων

Βϊοπληροφορική

από το βιβλίο Next Generation Sequencing Data Analysis

κεφάλαιο 2 DNA Sequence: The Genome Base, 17-32

Κεφάλαιο 3 RNA The...Προβολή
 20 Φεβ 2023 12:48 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Βιβλιογραφία για τα μαθήματα Αλγόριθμοι Βιοπληροφορικής, Προγραμματισμός Δικτύων, Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού

Στο link

https://sourceforge.net/projects/booksforihucs/files/

μπορείτε να βρείτε εξαιρετικά ξενόγλωσσα βιβλία στα οποία βασίζομαι και στα μαθήματα.


Συγκεκριμένα:

...Προβολή
 9 Ιαν 2023 14:18 - Στέργιος Παπαδημητρίου

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι, ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Στα μαθήματα "Μεταγλωττιστές", "Λειτουργικά Συστήματα Ι" και "Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός" η εξετασθέα ύλη έχει παραδοθεί και άλλα μαθήματα ΔΕΝ θα γίνουν.Προβολή
 3 Νοε 2022 13:18 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Διεξαγωγή και τρόπος εξέτασης του μαθήματος Προηγμένα Θέματα Λειτουργικών Συστημάτων

Το μάθημα Προηγμένα Θέματα Λειτουργικών Συστημάτων θα συνεχιστεί με την ανάπτυξη γραπτών ερευνητικών εργασιών

και θα εξεταστεί με αξιολόγηση αυτών των εργασιών, δεν θα υπάρξει δηλαδή γραπτή ε...Προβολή
 4 Οκτ 2022 16:26 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Διαμόρφωση της ύλης στο μάθημα Λειτουργικά Συστήματα

Παρακάτω περιγράφω την ύλη όπως διαμορφώνεται στο μάθημα Λειτουργικά Συστήματα.


Βιβλίο "Δεινοσαύρων" - Ξενόγλωσσο 10η έκδοση, υπάρχει διαθέσιμη στον Εύδοξο η Ελλη...Προβολή
 1 Οκτ 2022 14:09 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Διαμόρφωση της ύλης στα μάθημα Μεταγλωττιστές

Παρακάτω περιγράφω την διαμόρφωση της παραδοτέας και εξετασθέας ύλης στα μάθημα "Μεταγλωττιστές"Από το βιβλίο "Engineering a Compiler"Προβολή
 1 Οκτ 2022 14:02 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Διαμόρφωση της ύλης στα μάθημα Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός

Παρακάτω περιγράφω την διαμόρφωση της παραδοτέας και εξετασθέας ύλης στα μάθημα Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός


Από το βιβλίο "Multicore and GPU Computing"Προβολή
 25 Σεπ 2022 12:59 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Βιβλιογραφία για τα μαθήματα Λειτουργικά Συστήματα, Προηγμένα Θέματα Λειτουργικών Συστημάτων, Μεταγλωττιστές και Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός

Όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία που θα χρησιμοποιήσω στις παρουσιάσεις υπάρχουν διαθέσιμα για

download από το site:


https://sourceforge.net/projects/booksforihucs/files/Προβολή
 17 Ιουλ 2022 13:25 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Τρόπος εξέτασης στα μαθήματά μου στην εξεταστική Σεπτεμβρίου

Τα μαθήματα που εξετάστηκαν με γραπτή εξέταση θα επανεξεταστούν με γραπτή εξέταση για όλους χωρίς καμιά εξαίρεση.


Τα μαθήματα που εξετάστηκαν με εργασίες θα επανεξεταστούν με εργ...Προβολή


Προβολή ανακοινώσεων μέλους προσωπικού