Ανακοινώσεις - ���������������� ��������������������������

 17 Ιουλ 2022 13:25 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Τρόπος εξέτασης στα μαθήματά μου στην εξεταστική Σεπτεμβρίου

Τα μαθήματα που εξετάστηκαν με γραπτή εξέταση θα επανεξεταστούν με γραπτή εξέταση για όλους χωρίς καμιά εξαίρεση.


Τα μαθήματα που εξετάστηκαν με εργασίες θα επανεξεταστούν με εργ...Προβολή
 12 Μαΐ 2022 14:56 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Αξιολογήσεις στα μαθήματα Μεταγλωττιστές, Λειτουργικά Συστήματα Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός

Υπενθυμίζω για τις αξιολογήσεις στα παραπάνω μαθήματα,

που τις έχω ανοίξει στο

https://modip.ihu.edu.gr/courses


Οι κωδικοί είναι διαθέσιμοι σε αντίστοιχα txt files στο ...Προβολή
 5 Μαΐ 2022 09:52 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Εξεταστέα ύλη, πρόγραμμα ολοκλήρωσης μαθημάτων και τρόπος εξέτασης στο μάθημα Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού

Η παράδοση της εξετασθέας ύλης στο μάθημα Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και καθορίζεται στις σελ. 1 - 326 από το βιβλίο

Programming Kotlin του Venkat Subramarian.<...Προβολή
 6 Μαρ 2022 14:47 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Διεξαγωγή και τρόπος εξέτασης μαθήματος "Αλγόριθμοι Βϊοπληροφορικής"

Το μάθημα "Αλγόριθμοι Βϊοπληροφορικής" θα γίνεται με διαλέξεις ερευνητικού περιεχομένου, στις οποίες η συμμετοχή θα λαμβάνεται υπόψη στην τελική βαθμολογία.

...Προβολή
 28 Φεβ 2022 12:14 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Βιβλιογραφία για τα μαθήματα Αλγόριθμοι Βιοπληροφορικής, Προηγμένα θέματα προγραμματισμού

Στο site

https://sourceforge.net/projects/booksforihucs/files/

υπάρχουν τα ξενόγλωσσα βιβλία και συγκεκριμένα για κάθε μάθημα:


Προηγμένα Θ...Προβολή
 25 Φεβ 2022 14:20 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Διεξαγωγή μαθήματος "Προγραμματισμός Δικτύων"

Το μάθημα "Προγραμματισμός Δικτύων" θα γίνει και θα εξεταστεί με ανάπτυξη ερευνητικών εργασιών.

Μπορείτε να δουλέψετε σε ομάδες μέχρι και 4 ατόμων.

Η εργασία θα είναι σ...Προβολή
 23 Φεβ 2022 12:58 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Απαντήσεις στα θέματα Λειτουργικών Συστημάτων - Μεταγλωττιστές

Λόγω του ότι αρκετοί φοιτητές ζήτησαν επαναβαθμολόγηση στα μαθήματα Λειτουργικά Συστήματα και Μεταγλωττιστές, όπου τα θέματα ήταν πολλαπλής επιλογής,

παραθέτω τις σωστές απαντήσεις στο file t...Προβολή
 18 Ιαν 2022 12:04 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Τελικός Καθορισμός της Υλης στα μαθήματα "Λειτουργικά Συστήματα", "Μεταγλωττιστές", "Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός"

Η εξετασθέα ύλη στα σχετικά μαθήματα καθορίζεται όπως παρακάτω.

Επιπλέον μαθήματα, από Τρίτη 18 Ιαν. και μετά, δεν θα πραγματοποιηθούν.
Προβολή
 20 Οκτ 2021 13:34 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Εργαστήριο Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός - Μεταβολή στον τρόπο της υλοποίησής του

Το Εργαστήριο Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός, θα γίνει με ανάπτυξη εργασιών σε ομάδες των 3-5 ατόμων.

Οι τελικές εργασίες θα είναι pdf αρχεία, 15-20 σελ. περίπου, ...Προβολή
 18 Οκτ 2021 15:37 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Ξενόγλωσσα βιβλία για τα μαθήματα Μεταγλωττιστές, Λειτουργικά συστήματα, Παράλληλος Υπολογισμός

Τα ξενόγλωσσα βιβλία για τα σχετικά μαθήματα υπάρχουν διαθέσιμα στο link:

https://sourceforge.net/projects/booksforihucs/files/
Προβολή


Προβολή ανακοινώσεων μέλους προσωπικού