Ανακοινώσεις - ���������������� ��������������������������

 2 Οκτ 2023 10:22 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Βιβλιογραφία για τα μαθήματα Λειτουργικά Συστήματα, Προηγμένα Θέματα Λειτουργικών Συστημάτων, Μεταγλωττιστές, Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός

Όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία που θα χρησιμοποιήσω στις παρουσιάσεις υπάρχουν διαθέσιμα για

download από το site:


https://sourceforge.net/projects/booksforihucs/files/Προβολή
 21 Αυγ 2023 12:42 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Προθεσμία παράδοσης εργασιών Σεπτεμβρίου

Η προθεσμία παράδοσης εργασιών για τον Σεπτέμβριο για Βιοπληροφορική, Προηγμένα Θέματα Λειτουργικών Συστημάτων,

Προγραμματισμό Δικτύων είναι η 15 Σεπτεμβρίου.
Προβολή
 14 Ιουν 2023 13:01 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Χρησιμοποίηση σωστού email για αποστολή εργασιών και επικοινωνία

Επειδή ο παλιός λογαριασμός μου sterg@teiemt.gr,

έχει προβλήματα,

παρακαλώ πολύ να χρησιμοποιείται MONO το νέο email μου

sterg@cs.ihu.gr

για αποστολή εργασιών...Προβολή
 29 Μαΐ 2023 12:24 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Προθεσμία παράδοσης εργασιών στην Βιοπληροφορική, Δικτυακό Προγραμματισμό

Διευκρινίζεται ότι η προθεσμία παράδοσης των εργασιών ατα μαθήματα Βϊοπληροφορική και Δικτυακός Προγραμματισμός είναι η Πέμπτη 22/6

(δηλ. η ημερομηνία της εξέτασης του μαθήματος Προηγμένα Θέμ...Προβολή
 9 Μαΐ 2023 13:35 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Κωδικοί αξιολόγησης - Βιοπληροφορική, Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού - Προγραμματισμός Δικτύων

...Προβολή
 8 Μαΐ 2023 13:44 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Τρόπος συνέχισης του μαθήματος Προγραμματισμός Δικτύων

Το μάθημα "Προγραμματισμός Δικτύων" θα συνεχιστεί

με την ολοκλήρωση και παράδοση των ερευνητικών εργασιών,

στις οποίες θα βασιστεί και η βαθμολόγηση του μαθήματος.

Επιπλέο...Προβολή
 2 Μαΐ 2023 11:28 - Στέργιος Παπαδημητρίου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Παρακαλούνται οι φοιτητές να κάνουν τις αξιολογήσεις των σχετικών μαθημάτων.


Κωδικούς για την αξιολόγηση έχω στο site:


https://sourceforge.net/projects/booksfo...Προβολή
 28 Μαρ 2023 13:03 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Τρόπος εξέτασης στο μάθημα Αλγόριθμοι Βϊοπληροφορικής

Στο μάθημα Αλγόριθμοι Βϊοπληροφορικής η εξέταση θα γίνει με ανάπτυξη γραπτών ερευνητικών εργασιών μέχρι 3 ατόμων.


Όλα τα θέματα που καλύπτονται από τα κεφάλαια των βιβλίων του Pe...Προβολή
 17 Μαρ 2023 13:25 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Αλλαγή αίθουσας για το μάθημα Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού

Λόιγω προβλήματος με τον υπολογιστή του ΑΜΦ, το σημερινό μάθημα Προηγμένα Θέματα Προγραματισμού θα γίνει στην Α1


...Προβολή
 7 Μαρ 2023 11:31 - Στέργιος Παπαδημητρίου

Διαμόρφωση της ύλης στα μαθήματα Βϊοπληροφορική, Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού, Προγραμματισμός Δικτύων

Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού - Τελική ύλη


από το βιβλίο "C++ High Performance"


Κεφάλαιο 1...Προβολή


Προβολή ανακοινώσεων μέλους προσωπικού