5 Οκτ 2022 17:45 - Θωμάς Λάγκας

  Βραβείο Καλύτερης Εργασίας σε Επιστημονικό Συνέδριο

Ανακοινώνεται ότι η εργασία με τίτλο «Efficient Peer-to-Peer Unicasting for VANET Architectures via Enhanced Monolithic Protocols» βραβεύτηκε ως Καλύτερη Εργασία (Best Paper Award) στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο 7th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference (SEEDA-CECNSM 2022), που υποστηρίζεται τεχνικά από τον οργανισμό IEEE Computational Intelligence Society (CIS).


Η εργασία πραγματεύεται τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του χρόνου απόκρισης του ασυνδεσμικού πρωτoκόλλου ESP-NOW χρησιμοποιώντας το πρότυπο 802.11 LR σε δίκτυα οχημάτων, μέσω ειδικά αναπτυγμένου hardware.


Πρώτος συγγραφέας της εν λόγω εργασίας είναι ο Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής κ. Γεώργιος Αμπόνης, στον οποίο και αποδίδονται πολλά συγχαρητήρια.


Στην εργασία συμμετείχαν δύο ακόμα μέλη του Τμήματος Πληροφορικής, ο Επίκουρος Καθηγητής Θωμάς Λάγκας (Επιβλέπων), καθώς και ο Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Καραμπατζάκης.


Συνημμένα αρχεία

Best-Paper.pdf