3 Ιουν 2021 11:51 - Βασίλης Τσουκαλάς

  Webinar – Κατέκτησε την Επαυξημένη Πραγματικότητα μέσω του ARTutor (ver 3)

Το ARTutor (Augmented Reality Tutor) είναι μια Πλατφόρμα Επαυξημένης Πραγματικότητας για την Εκπαίδευση (αλλά και τον ευρύτερο χώρο της επιμόρφωσης) που αναπτύσσεται με ίδιους πόρους από το 2016, στο Ερευνητικό Εργαστήριο ΑΕΤΜΑ, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.