20 Μαρ 2023 13:30 - Ιωάννης Πεξαράς

  Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Παρακαλούνται οι φοιτητές-τριες που έχουν δηλώσει το μάθημα Αρχιτεκτονική Υπολογιστών να περάσουν απο τη Γραμματεία για να το αλλάξουν .