2 Απρ 2023 23:00 - Γεώργιος Παπακώστας

  Αναβολή Μαθήματος - Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων

Το μάθημα "Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων" της Δευτέρας 3 Απριλίου αναβάλλεται λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

Το μάθημα θα αναπληρωθεί σε συνεννόηση με τους φοιτητές/τριες.


Ο Διδάσκων

Καθηγητής Γεώργιος Παπακώστας