2 Απρ 2023 23:02 - Γεώργιος Παπακώστας

  Διαγωνισμός ανάδειξης λογότυπου του Τμήματος

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες του Τμήματος Πληροφορικής,


Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι το Τμήμα μας πέρασε επιτυχώς την διαδικασία πιστοποίησης του ΠΠΣ από την "Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)" λαμβάνοντας  αξιοσημείωτη βαθμολογία.

Για αυτόν τον λόγο θα έχετε παρατηρήσει ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος μας έχει προστεθεί μία επιπλέον σήμανση (λογότυπο της ΕΘΑΑΕ).


Συνεχίζοντας την προσπάθεια ανάπτυξης του Τμήματος, η συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε την διεξαγωγή εσωτερικού διαγωνισμού ανάδειξης του επίσημου λογότυπου του Τμήματος, το οποίο θα συμβολίζει εφεξής το Τμήμα μας.


Σε αυτό τον διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής θα έχετε μόνον οι φοιητές/τριες του Τμήματος, έχοντας έτσι την δυνατότητα να συμμετάσχετε στα κοινά, 

συμβάλλοντας στην διαμόρφωση της σύγχρονης ιστορίας του Τμήματος μας. 


Για τον σκοπό αυτό καλείστε να αποστείλετε τις προτάσεις σας μέχρι 15 Μαϊου στο προσωπικό μου email "gpapak@cs.ihu.gr" και με θέμα

του μηνύματος "Πρόταση λογότυπου του Τμήματος".


Ο δημιουργός του λογότυπου που θα επιλεγεί από την συνέλευση του Τμήματος θα βραβευθεί σε ειδική τελετή που θα διεξαχθεί παρουσία όλων μας. Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Τμήματος