18 Μαΐ 2023 10:53 - Ιωάννης Πεξαράς

  Ενημέρωση και οδηγίες για την Ορκωμοσία Ιουνίου 2023.

Δείτε τους συμμετέχοντες / ουσες της τελετής ορκωμοσίας του Τμήματος Πληροφορικής καθώς και τις οδηγίες στα αρχεία που επισυνάπτονται .


Όποιος /α απουσιάζει παρακαλώ να ενημερώσει εγκαίρως τη Γραμματεία τηλεφωνικώς ή με email .


Από τη Γραμματεία του Τμήματος