23 Μαΐ 2023 11:05 - Βασίλης Τσουκαλάς

  ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο


Ενημερώνουμε τους φοιτητές που έχουν δηλώσει Τελική Εξέταση (αν δεν είχατε δηλώσει θα είναι ανοικτό προς δήλωση το σύστημα courses μέχρι την προ-παραμονή της ημέρας εξέτασης) πως η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023 στις 12:00π.μ στην εργαστηριακή αίθουσα ΕΠΥΣ. Θα χρησιμοποιηθεί το εργαλείο SQL Developer που είναι εγκατεστημένο στο εργαστήριο.


Η ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ του εργαστηρίου είναι η εξής:


-Δημιουργία Βάσης Δεδομένων (Δημιουργία πινάκων, περιορισμοί -κύρια, ξένα κλειδιά, not null, check, unique- εντολές insert, update, delete, select, κατάργηση πινάκων).


-Υποαναζητήσεις (Nested SQL Commands).


-Αναζητήσεις με ομαδοποίηση αποτελεσμάτων (Group by).


-Ένωση ή Εσωτερική Σύνδεση Πινάκων (ΙΝΝΕR JOINS) , Εξωτερική σύνδεση πινάκων (OUTER JOINS).


-Σύνδεση πινάκων με ομαδοποίηση αποτελεσμάτων (Join + Group By).


-Όψεις (Views), Οψεις σε συνδυασμό με joins.


-Δημιουργία Ευρετηρίων (CREATE INDEX).


-Ακολουθίες (SEQUENCES)


ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Tο υλικό του μαθήματος βρίσκεται αναρτημένο στη ασύγχρονη εκπαίδευση https://moodle.cs.ihu.gr. Μπορείτε επίσης να βρείτε τον ιστότοπο από την νέα ιστοσελίδα του τμήματος https://cs.ihu.gr επιλέγοντας το μενου Υπηρεσίες – Χρήσιμα.