26 Μαΐ 2023 12:20 - Ιωάννης Πεξαράς

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

Προκειμένου να υπάρχει ενημέρωση των καθηγητών ενόψει εξετάσεων παρακαλούνται οι φοιτητές που μας έχουν προσκομίσει κάποιο πιστοποιητικό αναπηρίας ή πιστοποιητικό με Ειδικές Μαθησιακές ανάγκες (πχ δυσλεξία , δυσγραφία) όπως μας ενημερώσουν . Όσοι φοιτητές δεν έχουν προσκομίσει κάποιο πιστοποιητικό και θέλουν παρακαλώ να μας το αποστείλουν με email ή να το φέρουν απο τη Γραμματεια μέχρι την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023.