8 Σεπ 2023 11:05 - Ζαχαριάδου Μαρία

  Δυνατότητα αυτόματης έκδοσης βεβαίωσης σπουδών στους φοιτητές του Τμήματος

Αγαπητοί φοιτητές/ριες,

Σας ενημερώνουμε ότι το γραμματειακό σύστημα υποστηρίζει αυτόματη έκδοση βεβαίωσης σπουδών στους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας uniportal με χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε οδηγίες.Συνημμένα αρχεία

οδηγίες βεβαίωσης web-2.pdf