15 Σεπ 2023 09:52 - not found

  «Διευκόλυνση συμμετοχής των φοιτητών στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων»

Σας ενημερώνουμε ότι:


Κατόπιν απόφασης της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών: 


«Καλούνται οι φοιτητές των Τμημάτων Πληροφορικής, Φυσικής και Χημείας της ΣΘΕ

ΔΙ.ΠΑ.Ε., που αδυνατούν να προσέλθουν στις καθορισμένες ημερομηνίες εξετάσεων

λόγω των δύσκολων συνθηκών που διαμορφώθηκαν με τα ακραία καιρικά φαινόμενα

στον τόπο διαμονής τους, να επικοινωνήσουν άμεσα με e-mail με την αντίστοιχη

γραμματεία του Τμήματός τους δηλώνοντας ονοματεπώνυμο, τον ΑΕΜ τους, τον

αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου και τα μαθήματα στα οποία δεν μπόρεσαν να

εξετασθούν, ώστε να εξευρεθεί λύση στο πρόβλημα που τους έχει προκύψει. Η

ακριβής ημερομηνία και ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων θα ανακοινωθεί από

τον/την κάθε διδάσκοντα/ουσα μέσω του e-learning.»

email γραμματείας Τμήματος Πληροφορικής : info@cs.ihu.gr