22 Φεβ 2021 15:01 - Γεώργιος Παπακώστας

  Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων - Έναρξη Μαθημάτων

Η έναρξη των διαλέξεων του μαθήματος “Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων” θα γίνει την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου στις 17:00 εξ' αποστάσεως με τη χρήση της πλατφόρμας ZOOM σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Οι πληροφορίες σύνδεσης έχουν αναρτηθεί στις "Ανακοινώσεις" του μαθήματος στην Ασύγχρονη Εκπαίδευση.


Ο Διδάσκων

Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας