22 Φεβ 2021 15:27 - Γεώργιος Παπακώστας

  Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση - Έναρξη Μαθημάτων

Η έναρξη των διαλέξεων (θεωρία) του μαθήματος “Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση” θα γίνει την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου στις 15:00 εξ' αποστάσεως με τη χρήση της πλατφόρμας ZOOM σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Οι πληροφορίες σύνδεσης έχουν αναρτηθεί στις "Ανακοινώσεις" του μαθήματος στην Ασύγχρονη Εκπαίδευση.


Ο Διδάσκων

Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας