23 Φεβ 2021 07:48 - Βασίλης Τσουκαλάς

  Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο- Δήλωση Εργαστηριακών Ομάδων

Αγαπητοί φοιτητές.


Από την Υπηρεσία - Διαχείρισης Ομάδων Μαθημάτων (https://courses.cs.ihu.gr) μπορείτε να δηλώσετε ομάδα παρακολούθησης (οι δηλώσεις εχουν ανοίξει από την προηγούμενη Πέμπτη).


Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα. Θα προσέλθετε την ημέρα και ώρα που έχετε δηλώσει σε σύνδεσμο zoom που θα αναρτηθεί στην ασύγχρονη εκπαίδευση.


Αν κάποιοι φοιτητές είχαν παρακολουθήσει ανεπιτυχώς το εργαστήριο με βάθμο < 5 τοτε μόνον αυτοί μπορούν να δηλώσουν το τμήμα τελική εξέταση. Ωστόσο δεν το συνιστώ γιατί είναι καλύτερο να έχετε επαφή με το μάθημα καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Φοιτητές που είχαν κοπεί με απουσίες δεν μπορούν να δηλώσουν το τμήμα τελική εξέταση.