17 Ιουν 2021 15:49 - ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΝΙΔΗΣ

  Εκπαιδευτική Ψυχολογία - Κανόνες διαξεγωγής εξετάσεων

Οι κανόνες της εξέτασης του μαθήματος Εκπαιδευτική Ψυχολογία έχουν αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος στο moodle.cs.ihu.gr