17 Ιουν 2021 15:49 - ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΝΙΔΗΣ

  Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας - Κανόνες διαξεγωγής εξετάσεων

Οι κανόνες της εξέτασης του μαθήματος Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας έχουν αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος στο moodle.cs.ihu.gr