17 Ιουν 2021 15:50 - ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΝΙΔΗΣ

  ΤΠΕ στην Εκπαίδευση - Κανόνες διαξεγωγής εξετάσεων

Οι κανόνες της εξέτασης του μαθήματος ΤΠΕ στην Εκπαίδευση έχουν αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος στο moodle.cs.ihu.gr