4 Φεβ 2022 17:25 - Αύγουστος Τσινάκος

  ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΩΡΙΏΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΚΤΉΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ενημερώνονται οι φοιτητές του μαθήματος ότι την ημέρα των εξετάσεων θα προσέλθουν ΜΟΝΟ εκείνα τα μέλη των ομάδων που έχουν ΛΑΒΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ -EMAIL από τον Διδάσκοντα


Οι λοιπές ομάδες ΔΕΝ χρειάζεται να προσέλθουν