17 Φεβ 2022 18:57 - Γεώργιος Παπακώστας

  Κανόνες Δηλώσεων Μαθημάτων

Αγαπητοί φοιτητές καθώς πλησιάζει η έναρξη του εαρινού εξαμήνου την Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου και εν αναμονή

της ανακοίνωσης από την γραμματεία του Τμήματος για την έναρξη των δηλώσεων μαθημάτων, 

κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν οι παρακάτω κανόνες του Προγράμματος Σπουδών που ισχύουν αναφορικά με τις δηλώσεις των μαθημάτων:


1) Κάθε φοιτητής μπορεί να δηλώσει μαθήματα μέχρι το όριο των 35 ωρών.

2) Κάθε φοιτητής δηλώνει κατά προτεραιότητα όλα τα μαθήματα μικρότερων εξαμήνων που δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει με επιτυχία.

3) Για τους φοιτητές που βρίσκονται στο 6ο εξάμηνο ισχύει:


Κάθε φοιτητής θα πρέπει να δηλώσει τουλάχιστον 4 μαθήματα Υποχρεωτικά – Επιλογής (με σήμανση ΥE, στην ιστοσελίδα του προγράμματος σπουδών).

Επιπλέον, κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέξει μαθήματα Επιλογής – Επιλογής (με σήμανση Ε, στην ιστοσελίδα του προγράμματος σπουδών),  

για να συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ECTS (30).Τέλος, σας υπενθυμίζω ότι η παραπάνω πληροφορία μαζί με επιπλέον πληροφορίες για το ΠΠΣ περιλαμβάνονται στον οδηγό σπουδών.Ο Πρόεδρος του Τμήματος