25 Φεβ 2022 14:20 - Στέργιος Παπαδημητρίου

  Διεξαγωγή μαθήματος "Προγραμματισμός Δικτύων"

Το μάθημα "Προγραμματισμός Δικτύων" θα γίνει και θα εξεταστεί με ανάπτυξη ερευνητικών εργασιών.

Μπορείτε να δουλέψετε σε ομάδες μέχρι και 4 ατόμων.

Η εργασία θα είναι σε μορφή επιστημονικού άρθρου, μεγέθους 10-15 σελ. περίπου.

Θα αποσταλεί με email σε προτίμηση .pdf format.


Ορισμένα θέματα με αρχική βοήθεια στην βιβλιογραφία, είναι : (θα ενημερώνονται σταδιακά)

Μπορείτε να προτείνετε και δικά σας θέματα.


1 Ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών με Java sockets

( Κεφάλαιο 8 από το βιβλίο "More Java 17")


2 Java Remote Method invocation

(Κεφάλαιο 9 από το βιβλίο "More Java 17")


3 Reactive Streams και χρησιμοποίησή τους στην ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών

(Κεφάλαιο 17 από το βιβλίο "Java Language Features"


4 Java Multithreading, υπάρχει πολύ υλικό και στην αναφορά 1 και στην 2


5 Kotlin coroutines και η χρησιμοποίησή τους στην βελτιστοποίηση της απόδοσης δικτυακών εφαρμογών, αναφορά 5


6 Ανάπτυξη εφαρμογών με την νέα Java HTTP API (αναφορά 3)


7 Ανάπτυξη Web applications με το Spring frameworkΒιβλιογραφία για τις εργασίες


Η βιβλιογραφία υπάρχει διαθέσιμη σε .pdf στο site:

https://sourceforge.net/projects/booksforihucs/files/


  1. Kishori Sharan, .. "More Java 17", Kishori Sharan, Peter Sp.....More Java 17 ...pdf
  2. Java Language Fearures, ......pdf
  3. Kishoru Sharan - Java 13 Revealed ...pdf
  4. JavaNetworkProgramming.pdf
  5. KotlinCoroutinesBook.zip
  6. SpringWebApps.pdfΘέματα εργασιών και συναφή βιβλιογραφία, θα παρουσιάσω σύντομα στην παρούσα ανακοίνωση.