4 Μαρ 2022 17:00 - Θωμάς Λάγκας

  Αποτελέσματα στα Δίκτυα

Οι βαθμολογιες στα Δίκτυα είναι διαθέσιμες στην παρακάτω τοποθεσία:


https://moodle.cs.ihu.gr/moodle/course/view.php?id=36


Η βαθμολογίες είναι τελικές (συμπεριλαμβάνουν και το βαθμό των εργασιών για όσους έχουν υποβάλλει). Στην ίδια τοποθεσία μπορείτε να βρείτε τα θέματα της γραπτής εξέτασης με τις απαντήσεις τους. Για οποιοδήποτε αίτημα αναβαθμολόγησης μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον διδάσκοντα του μαθήματος (ktsik@teiemt.gr) μέχρι και την Τρίτη 8-03 και ώρα 12:00 πμ