8 Μαρ 2022 10:20 - Γεώργιος Παπακώστας

  Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων - Αναβολή Μαθήματος

Το σημερινό μάθημα "Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων" αναβάλλεται λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

Το μάθημα θα αναπληρωθεί μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.


Ο Διδάσκων