23 Μαρ 2022 10:36 - Θεόδωρος Παχίδης

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανακοινώνεται ότι η ομαδική εργασία στο πλαίσιο των φροντιστηριακών ασκήσεων του μαθήματος για τους φοιτητές που θα δηλώσουν το μάθημα Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ του 6ου εξαμήνου του ΠΠΣ Πληροφορικής θα είναι προαιρετική (αρχικά είχε δηλωθεί ότι θα είναι υποχρεωτική). Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να αναλάβουν ομαδική εργασία μπορούν να δούν τις σχετικές οδηγίες και να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο στην ιστοσελίδα του μαθήματος στις ΑΣΚΗΣΕΙΣ.


Ο Διδάσκων