1 Μαΐ 2022 10:32 - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΚΝΑΣ

  Ασύρματες και κινητές επικοινωνίες. Επόμενα μαθήματα και προτεινόμενες ημερομηνίες παρουσίασης της εργασίας σας

Καλημέρα και χρόνια πολλά!


Υπενθυμίζεται επίσης ότι το μάθημα της Τρίτης 03-05 δε θα πραγματοποιηθεί, λόγω προσωπικού κωλύματος του διδάσκοντα, το επόμενο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11-05 και ώρες 17:00-20:00 στην αίθουσα Α1 , ενώ και τα επόμενα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη τις  ώρες 17:00-20:00 στην αίθουσα Α1.


Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε τις προτεινόμενες ημερομηνίες για την παρουσίαση των εργασιών σας στα πλαίσια του μαθήματος Ασύρματες και κινητές επικοινωνίες. 


Οι ημερομηνίες παρουσίασης επιλέχθηκαν έτσι ώστε να συμφωνούν με την πορεία της διδασκαλίας (Τετάρτη 18-05 για εργασίες με θέμα κινητά δίκτυα, Τετάρτη 25-05 για ασύρματα και τοπικά δίκτυα, και Τετάρτη 01-06 για θέματα ασφάλειας ασύρματων δικτύων). Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διδάσκοντα (ktsik@teiemt.gr) προκειμένου να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας στην παρουσίαση, ή να δηλώσετε αδυναμία παρουσίασης, ή να προτείνετε μια εναλλακτική ημερομηνία παρουσίασης στην περίπτωση που υπάρχει σοβαρή αδυναμία στην προτεινόμενη ημερομηνία.  Οι δυνατές ημερομηνίες παρουσίασης είναι οι 18-05, 25-05 και 01-05 και ώρες 17:00 - 20:00.


Κ. Τσίκνας