5 Μαΐ 2022 09:52 - Στέργιος Παπαδημητρίου

  Εξεταστέα ύλη, πρόγραμμα ολοκλήρωσης μαθημάτων και τρόπος εξέτασης στο μάθημα Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού

Η παράδοση της εξετασθέας ύλης στο μάθημα Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και καθορίζεται στις σελ. 1 - 326 από το βιβλίο

Programming Kotlin του Venkat Subramarian.

Τα μαθήματα από σήμερα 5 Μαίου θα γίνονται μόνο την Τρίτη, δηλ. το μάθημα της Πέμπτης δεν θα γίνεται.

Η εξέταση θα γίνει γραπτώς, με θέματα ανάπτυξης και με κλειστές σημειώσεις.