19 Μαΐ 2022 11:59 - Βασίλης Καλεντερίδης

  Αξιολόγηση του μαθήματος "ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ"

Η διαδικασία αξιολόγησης φοιτητών για το μάθημα ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ έχει αναρτηθεί στο moodle του μαθήματος μαζί με τη λίστα των απαιτούμενων κωδικών.

Η διαδικασία διαρκεί από 6-5-2022 έως 29-5-2022