22 Μαΐ 2022 19:19 - Θεόδωρος Παχίδης

  Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ - Παρουσίαση Ομαδικών Εργασιών

Ανακοινώνεται ότι η παρουσίαση των ομαδικών εργασιών στο πλαίσιο του μαθήματος "Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ" θα γίνει στις 31 Μαΐου 2022 κατά τη διάρκεια του τελευταίου μαθήματος (18:00 - 21:00) στην Αίθουσα Α1. Παρακαλούνται οι project managers των ομάδων να γνωστοποιήσουν στον διδάσκοντα με e-mail (pated@cs.ihu.gr) το αργότερο μέχρι την Κυριακή 29/5/2022, την πρόθεσή τους να παρουσιάσουν την εργασία τους και να παραδώσουν το σχετικό υλικό σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος.


Ο Διδάσκων

Θεόδωρος Παχίδης