29 Μαΐ 2022 12:42 - Γεώργιος Παπακώστας

  Εκδήλωση - Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας

Την Δευτέρα 30 Μάϊου έχει προγραμματιστεί από τον κ. Δημήτριο Μαδυτινό μία εκδήλωση ενημέρωσης για ζητήματα που αφορούν την αγορά εργασίας στον Τομέα της Πληροφορικής με συμμετέχουσα την εταιρία Πληροφορικής boss info.

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στο 2ο ΤΟΛ στις 09:30 και μπορούν να συμμετάσχουν οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Πληροφορικής.


Σημείωση: Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την ενημέρωση να βρίσκονται στα Windows I στις 09:20 ώστε να μετακινηθούμε όλοι μαζί στον χώρο που θα γίνει η ενημέρωση.


Ο Πρόεδρος του Τμήματος