1 Ιουν 2022 08:48 - Δημήτρης Καραμπατζάκης

  Αναπληρώσεις μαθημάτων για το μάθημα ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν δηλώσει το μάθημα ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ του 3ου εξαμήνου, το οποίο μεταφέρθηκε στο 4ο εξάμηνο, ότι οι αναπληρώσεις του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 9 Ιουνίου και την Παρασκευή 10 Ιουνίου, 16:00-22:00 στο εργαστήριο WII (Windows-II).

  

Για κάθε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Μιχαηλίδη Γιώργο στο email: michailidisge@emt.ihu.gr