5 Ιουν 2022 10:56 - Δημήτρης Καραμπατζάκης

  Αλλαγή ωραρίου για τις αναπληρώσεις του μαθήματος ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν δηλώσει το μάθημα ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ του 3ου εξαμήνου, το οποίο μεταφέρθηκε στο 4ο εξάμηνο, ότι οι αναπληρώσεις του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 9 Ιουνίου και την Παρασκευή 10 Ιουνίου, 18:00-22:00 στο εργαστήριο WII (Windows-II).

 

Για κάθε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Μιχαηλίδη Γιώργο στο email: michailidisge@emt.ihu.gr