25 Ιουν 2022 17:37 - Ιωάννης Τσιμπερίδης

  «Στατιστική και Πιθανότητες» και «Εφαρμοσμένη Στατιστική» - Τρόπος Εξέτασης

Ανακοινώνεται ότι στις επικείμενες εξετάσεις των μαθημάτων «Στατιστική και Πιθανότητες» και «Εφαρμοσμένη Στατιστική», οι εξεταζόμενοι μπορούν να φέρουν μαζί τους:

  • Το βιβλίο του μαθήματος.
  • Τις σημειώσεις από το moodle του μαθήματος.
  • Επιπλέον σημειώσεις από οποιαδήποτε άλλη πηγή.
  • Επιπλέον βιβλία.
  • Αριθμομηχανή.
  • Πρόχειρο, για εκτέλεση πράξεων.