30 Ιουν 2022 14:51 - Μιχαήλ Μανιός

  «Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων προσωπικού Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και των αναπληρωτών τους, στη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος»


Συνημμένα αρχεία

Ω3ΘΒ46ΨΖ3Π-ΧΕ7.pdf