4 Σεπ 2022 15:06 - Ιωάννης Τσιμπερίδης

  «Επιστημονικός Υπολογισμός» - Διαδικασία Εξέτασης

Ανακοινώνεται ότι στην προσεχή εξέταση της θεωρίας του μαθήματος «Επιστημονικός Υπολογισμός», τη Δευτέρα 05/09/2022 και ώρα 17:00, οι εξεταζόμενοι δύναται να φέρουν:

1) Τα βιβλία του μαθήματος.

2) Τις σημειώσεις του μαθήματος.

3) Οποιαδήποτε άλλη σημείωση και βιβλίο.

Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 1:30.