16 Σεπ 2022 16:19 - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΚΝΑΣ

  ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, προσωρινά αποτελέσματα

Ανακοινώνεται ότι τα προσωρινά αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στη σελίδα του μαθήματος https://moodle.cs.ihu.gr/moodle/course/view.php?id=36#section-0