25 Σεπ 2022 23:38 - Θεόδωρος Παχίδης

  Τεχνολογία Λογισμικού Ι

Οι διαλέξεις και οι φροντιστηριακές ασκήσεις του μαθήματος "Τεχνολογία Λογισμικού Ι" θα ξεκινήσουν κανονικά την Τετάρτη 28/9/2022 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.


Ο Διδάσκων

Θεόδωρος Παχίδης

Αναπλ. Καθηγητής