1 Οκτ 2022 14:09 - Στέργιος Παπαδημητρίου

  Διαμόρφωση της ύλης στα μάθημα Μεταγλωττιστές

Παρακάτω περιγράφω την διαμόρφωση της παραδοτέας και εξετασθέας ύλης στα μάθημα "Μεταγλωττιστές"Από το βιβλίο "Engineering a Compiler", 3nd edition:


Κεφάλαιο 1 Overview of Compilation


Σελ. 1-24Κεφάλαιο 2 Scanners


Σελ. 27-62Κεφάλαιο 3 - Parsers


Σελ. 85-105 και 111-114 (δηλ. μέχρι και χωρίς το 3.3.3 Table-Driven LL(1) Parsers)


Κεφάλαιο 4 - Intermediate Representations

Όλο, Σελ. 159-205


Από το βιβλίο Learn LLVM 12:


Σελ. 18-20 (περιγράφεται η αρχιτεκτονική της LLVM)


Κεφάλαιο 3 - The structure of a compiler

Όλο, Σελ. 41 - 74Αντιστοίχηση της ύλης στην Ελληνική μετάφραση , "Σχεδίαση και κατασκευή μεταγλωττιστών"


Από το Ελληνικό βιβλίο το οποίο υπάρχει στον Εύδοξο, η ύλη έχει ως εξής:


Κεφάλαιο 1 - Σελ. 1 -23

Κεφάλαιο 2 - Σελ. 25-62

Κεφάλαιο 3 - Σελ. 85-107 και 111-114

Κεφάλαιο 5 - Σελ. 231-278