4 Οκτ 2022 16:26 - Στέργιος Παπαδημητρίου

  Διαμόρφωση της ύλης στο μάθημα Λειτουργικά Συστήματα

Παρακάτω περιγράφω την ύλη όπως διαμορφώνεται στο μάθημα Λειτουργικά Συστήματα.


Βιβλίο "Δεινοσαύρων" - Ξενόγλωσσο 10η έκδοση, υπάρχει διαθέσιμη στον Εύδοξο η Ελληνική μετάφραση, οι σελίδες της ύλης αναφέρονται στην Αγγλική έκδοση.


Chapter 1 Introduction

Σελ. 3-51 Περιγράφουν την γενική δομή των λειτουργικών συστημάτων, θέτονται οι βάσεις για τα μετέπειτα ποιο τεχνικά κεφάλαια

Chapter 2 Operating-System Structures

Σελ. 55-95

Chapter 3 Processes

Σελ. 105-122

Chapter 4 Threads

Όλο, Σελ. 159-196

Chapter 5 CPU Scheduling

Σελ. 199-239

Chapter 6 Synchronization Tools

Σελ. 255-286

Chapter 9 Main Memory

Σελ. 349-387

Chapter 10 Virtual Memory

Σελ. 389-444


Από την Ελληνική Μετάφραση των "δεινοσαύρων" 10 έκδοση, που υπάρχει στον Εύδοξο:


Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή - Σελ.3 - 51 (μια ανάγνωση, το υλικό εδώ είναι εύκολο και εισαγωγικό)

Κεφάλαιο 2 - Δομές Λειτουργικών Συστημάτων - Σελ. 55-95

Κεφάλαιο 3 - Διαχείριση Διεργασιών - Σελ. 105-122

Κεφάλαιο 4 - Νήματα και Συνδρομική Εκτέλεση - Σελ.159-196

Κεφάλαιο 5 - Χρονοπρογραμματισμός ΚΜΕ - Σελ.199-239

Κεφάλαιο 6 - Εργαλεία Συγχρονισμού - Σελ. 255-286

Κεφάλαιο 9 - Κύρια Μνήμη - Σελ. 349-387

Κεφάλαιο 19 - Εικονική Μνήμη - Σελ. 389-444