23 Οκτ 2022 11:43 - Γεώργιος Παπακώστας

  Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση - Αναβολή Μαθήματος

Το μάθημα της Δευτέρας (24/10/2022) αναβάλλεται λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα στην διαδικασία Πιστοποίησης του ΠΠΣ του Τμήματος.


Ο Διδάσκων