24 Οκτ 2022 13:41 - Ιωάννης Πεξαράς

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2022-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ(24/10/2022)


Ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα για τη Στέγαση Πανεπιστημιούπολης Καβάλας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Στο παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο excel θα βρείτε 4 φύλλα. Το 1ο φύλλο περιέχει τους επιτυχόντες στο σύνολο, το 2ο φύλλο περιέχει τους προτπυχιακούς επιτυχόντες, το 3ο φύλλο περιέχει τους επιτυχόντες Β' Κύκλου σπουδών (μεταπτυχιακοί-διδακτορικοί φοιτητές) και το 4ο φύλλο περιέχει τους απορριφθέντες. Η κατάταξη τους έχει γίνει βάσει της μοριοδότησης που έχει θεσπιστεί σύμφωνα με τον Κανονισμό των Φοιτητικών εστιών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Όλοι οι φοιτητές βάσει του αρ. πρωτοκόλλου που τους έχει αποσταλλεί θα ελέγξουν αν η αίτησή τους έχει εγκριθεί ή απορριφθεί.

Στους απορριφθέντες εκτός από τον αρ. πρωτοκόλλου, το αεμ και τη σχολή, αναφέρεται και ο λόγος απόρριψής τους.Όσοι απορριφθέντες έχουν ελλειπή δικαιολογητικά τους δίνεται μια τελευταία διορία μέχρι της 31/10/2022 (όπου θα αναρτηθούν τα τελικά αποτελέσματα) να προσκομίσουν αυτά που απαιτούνται για να επανεξεταστεί η αίτησή τους και αναλόγως να μπουν ή όχι στους επιτυχόντες.


Συνημμένα αρχεία

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ_ΑΝΑΡΤΗΣΗ_2022.xlsx