25 Οκτ 2022 19:30 - Γεώργιος Μιχαηλίδης

  Αναβολή μαθήματος Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Το μάθημα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά της ερχόμενης Πέμπτης 27 Οκτ. 2022 αναβάλλεται λόγω υποχρεπωσεων του διδάσκοντα.