21 Νοε 2022 13:10 - Στέργιος Παπαδημητρίου

  Αξιολογήσεις για τα μαθήματα Μεταγλωττιστές, Λειτουργικά Συστήματα, Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός και Προηγμένα Θέματα Λειτουργικών Συστημάτων

Στο site

https://sourceforge.net/projects/booksforihucs/files

υπάρχουν οι κωδικοί αξιολόγησης για τα μαθήματα:


Μεταγλωττιστές (compilers.txt),

Λειτουργικά Συστήματα (operatingSystems.txt),

Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός (parallilos.txt) και

Προηγμένα Θέματα Λειτουργικών Συστημάτων (/advancedOperatingSystems.txt)


Παρακαλούνται οι φοιτητές να κάνουν τις αντίστοιχες αξιολογήσεις.