1 Δεκ 2022 08:18 - Ιωάννης Πεξαράς

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ (30/11/2022)

Ανακοινώνονται τα τελικά αποτελέσματα για τη Σίτιση Πανεπιστημιούπολης Καβάλας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Στο παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο excel θα βρείτε 4 φύλλα. Το 1ο φύλλο περιέχει τις εγκεκριμένες αιτήσεις   που κατατέθηκαν μέσω email (sitisi@emt.ihu.gr)  , το 2ο φύλλο  περιέχει τις εγκεκριμένες αιτήσεις   που κατατέθηκαν μέσω  μέσω της εφαρμογής σίτισης (  https://sitisi.ihu.gr/ )  , το 3ο φύλλο  περιέχει τις απορριπτέες αιτήσεις   που κατατέθηκαν μέσω email (sitisi@emt.ihu.gr) καθώς και τις αιτήσεις που έχουν ελλειπή δικαιολογητικά,  και το 4ο φύλλο  περιέχει τις αιτήσεις με ελλειπή δικαιολογητικά  που κατατέθηκαν μέσω της εφαρμογής σίτισης (  https://sitisi.ihu.gr/ ) .  

Όλοι οι φοιτητές βάσει του αρ. πρωτοκόλλου που τους έχει αποσταλλεί θα ελέγξουν αν η αίτησή τους έχει εγκριθεί ή απορριφθεί ή έχει ελλειπή δικαιολογητικά.

Στους απορριφθέντες εκτός από τον αρ. πρωτοκόλλου, το αεμ και τη σχολή, αναφέρεται και ο λόγος απόρριψής τους.

ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 01/12/2022 ΕΩΣ 30/11/2023