9 Ιαν 2023 14:18 - Στέργιος Παπαδημητρίου

  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι, ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Στα μαθήματα "Μεταγλωττιστές", "Λειτουργικά Συστήματα Ι" και "Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός" η εξετασθέα ύλη έχει παραδοθεί και άλλα μαθήματα ΔΕΝ θα γίνουν.


Η ύλη είναι όπως περιγράφεται στις άλλες σχετικές 3 ανακοινώσεις που περιγράφουν τα αντίστοιχα μαθήματα.


Στο μάθημα "Προηγμένα Θέματα Λειτουργικών Συστημάτων" που εξετάζεται με εργασίες, προθεσμία παράδοσης της εργασίας είναι η Παρασκευή 3/2.