22 Ιαν 2023 08:52 - Ιωάννης Τσιμπερίδης

  «Εισαγωγή στον Προγραμματισμός με C, C++» - Διαδικασία Εξετάσεων Θεωρίας

Κατά την εξέταση της Θεωρίας του μαθήματος «Εισαγωγή στον Προγραμματισμός με C, C++» οι εξεταζόμενοι μπορούν να φέρουν μαζί τους:

  • Το σύγγραμμα του μαθήματος.
  • Τις σημειώσεις από το moodle του μαθήματος.
  • Δικές τους χειρόγραφες σημειώσεις.
  • Συγγράμματα και σημειώσεις από άλλες πηγές.

 

Η διάρκεια εξέτασης θα είναι 1:30.