14 Μαρ 2023 14:55 - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΚΝΑΣ

  Ανάπτυξη Προηγμένων Εφαρμογών - Ομάδες παρακολούθησης.

Ανακοινώνεται στους φοιτητές που παρακολουθούν το μαθημα "Ανάπτυξη Προηγμένων Εφαρμογών" ότι έχουν κατανεμηθεί σε δύο ομάδες. Η κατανομή των φοιτητών σε ομάδες είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα https://courses.cs.ihu.gr/ του μαθήματος. Η κάθε μία ομάδα θα προσέρχεται ανα δεύτερη εβδομάδα, ξεκινώντας με την ομάδα Ε1 αυτήν την Παρασκευή 17-03-2023 και ώρα 17.00 - 21.00 στην αίθουσα ΕΠΥΣ, ακολούθως η δεύτερη εβδομάδα Ε2 την Παρασκευή 24-03-2023 και ώρα 17.00 - 21.00 στην ίδια αίθουσα κ.ο.κ.


Παρακαλώ πολύ για την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων να προσέρχεστε στις προκαθορισμένες ημερομηνίες που αντιστοιχούν στην ομάδα σας.


Ο Διδάσκων

Κων/νος Τσίκνας

ktsik@emt.ihu.gr