6 Μαρ 2021 17:31 - Θεόδωρος Παχίδης

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-2021

Παρακαλώ δείτε τον Πίνακα Αξιολόγησης των υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 σύμφωνα με τη 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο επισυναπτόμενο αρχείο.


Ο τελικός αριθμός των ωρών διδασκαλίας στα γνωστικά αντικείμενα και τα μαθήματα της πρόσκλησης θα καθοριστεί από τη Δ.Ε του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης μέχρι και την Παρασκευή 12/3/2021 στις 14:00. Την ένσταση θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής της Σ.Θ.Ε. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.