10 Νοε 2021 12:15 - Γεώργιος Παπακώστας

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2021-2022 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

Παρακαλώ δείτε τον Πίνακα Αξιολόγησης των υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο επισυναπτόμενο αρχείο.


Ο τελικός αριθμός των ωρών διδασκαλίας στα γνωστικά αντικείμενα και τα μαθήματα της πρόσκλησης θα καθοριστεί από τη Δ.Ε του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης μέχρι και την Πέμπτη 18/11/2021 στις 14:00. Την ένσταση θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής της Σ.Θ.Ε. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.