4 Μαρ 2022 22:21 - Γεώργιος Παπακώστας

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 407 ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Παρακαλώ δείτε τον Πίνακα Αξιολόγησης των υποψηφίων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ 407 για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο επισυναπτόμενο αρχείο.


Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης μέχρι και την Παρασκευή 11/3/2021 στις 14:00. Την ένσταση θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής της Σ.Θ.Ε. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.


Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής