7 Ιαν 2021 16:28 - Θεόδωρος Παχίδης

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α’/ΘΜΙΑΣ & Β’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε.ΔΙ.Π ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Παρακαλώ δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη σε θέση Ε.ΔΙ.Π. Αιτήσεις μπορούν να γίνουν μέχρι τις 31/3/2021.


Ο Πρόεδρος του Τμήματος