6 Φεβ 2021 21:31 - Θεόδωρος Παχίδης

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 407 ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Παρακαλώ δείτε τον Πίνακα Αξιολόγησης των υποψηφίων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ 407 για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο επισυναπτόμενο αρχείο.


Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης μέχρι και την Παρασκευή 12/2/2021 στις 14:00. Την ένσταση θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής της Σ.Θ.Ε. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.